Arhivă pentru ţigani din transilvania sec. XVIII

Cum era văzută Transilvania în sec.XVIII?

Posted in monahism with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on septembrie 4, 2013 by remusmirceabirtz

Publicăm on-line cartea preotului iezuit dr. Andrei Illia SI, român, romano-catolic, profesor la Universitatea Iezuită din Cluj, dedicată popoarelor şi religiilor din Transilvania, din 1730. Cartea P. Illia a constituit sursă bibliografică obligatorie pentru cei ce s-au ocupat de istoria Transilvaniei în sec. XVIII şi XIX. Au folosit-o amplu şi cărturarii Şcolii Ardelene. Merită deci văzută, nu doar citată.

Andreas Illia SI Ortus et progressus variarum in Dacia gentium Claudiopoli 1730 PDF

A nu se confunda P. dr. Andrei Illia SI cu episcopul romano-catolic al Transilvaniei András Jozsef Illyés (1639-1712, episcop al Transilvaniei din 1697) care a călătorit periodic în Ardeal.

Oferim şi textul istoricului şi pastorului reformat Petru Bod (1712-1769) Brevis Valachorum Transzlvaniam… editat de Rev. dr. Botond Gudor, Dna. dr. Ana Dumitran şi P. Nicolae Dănilă într-un excelent volum dedicat relaţiilor româno-maghiare confesionale din Transilvania, la Alba-Iulia,,în 2000, volum greu accesibil din nefericire.

Bod Peter Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium Historia 1764 PDF

O lucrare fundamentală pentru înţelegerea realităţilor confesionale româneşti din Ardeal este şi cea a lui Augustin Bunea Episcopii Petru Pavel Aron şi Dionisie Novacovici, Blaş, Tipografia Seminariului Arhidiecezan, 1902, carte ce îşi aşteaptă şi ea reeditarea:

Augustin Bunea Episcopii Petru Pavel Aron si Dionisie Novacovici Blas 1902 PDF

Oferim şi ediţia lui Sterie Stinghe a Cronicii Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, scrisă de P. Radu Tempea (lucrare din fericire reeditată):

Sterie Stinghe Radu Tempea Istoria Beserecei Scheilor Brasovului Brasov 1899 PDF

Cum era văzut Regimentul II Grăniceresc din Năsăud la 1768? Iată: Antonio Cosimelli Poemation de secunda Legione Valachica 1768 PDF

Reclame