Arhivă pentru maramureş

In Memoriam Msgr. Zenovie Pâclişanu (1886-1957) Martir al Credinţei

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , on februarie 5, 2013 by remusmirceabirtz

Zenobie_Pâclişanu

Prelatul Papal, Msgr. Zenovie Pâclişanu (1886-1957), membru corespondent al Academiei Regale Române, fost şi funcţionar superior în Ministerul Cultelor şi deţinut pentru credinţă de repetate ori, vicar clandestin al Vicariatului de Bucureşti după 1948, a fost rearestat în 1956, decedând în timpul anchetelor de la Securitate. Adică a fost ucis de bolşevici. El este unul din maximii istorici ai Bisericii Româneşti, de talia lui Augustin Bunea, Ioan Lupaş, Silviu Dragomir, Msgr. Octavian Bârlea, etc.

Au fost reeditate, prin grija Pr. Dr. Ioan Timbuş , Biserica şi românismul, ed.II, Tg.Lăpuş, 2005, Galaxia Gutenberg, Istoria Bisericii Unite, ed.III, Tg. Lăpuş, 2006, Galaxia Gutenberg, Istoria creştinismului antic,ed.II, Tg.Lăpuş, 2009, Galaxia Gutenberg şi prin grija Dr. Andreea Mârza  Relatio Rumenorum e terris Coronae S.Stephani ad Reformationem saec. XVI et XVII, Sibiu, 2010, Techno Media.

Oferim o colecţie incompletă ale articolelor sale de istorie religioasă românească, pentru difuzarea lor. Revista Cultura Creştină de altădată (1911-1926, 1936-1944), de la Blaj, este greu de găsit în colecţii complete. Tehnoredactarea fişierelor s-a făcut cu mijloace modeste, unele programe nu au recunoscut vechiul sistem ortografic, etc, deci greşelile ni se atribuie nouă, nicidecum Msgr. Pâclişanu sau Revistei Cultura Creştină.

Paclisanu studii I 1911-16.pdf

Paclisanu studii II a 1915-20.pdf

Paclisanu studii II b 1919-22.pdf

Paclisanu Teologul iezuit.pdf

Paclisanu studii III 1936-38.pdf

Paclisanu Proces Literar.pdf

Paclisanu studii IV 1939-1942.pdf

Sperăm ca reeditarea studiilor sale, complement necesar al Istoriei Bisericii Unite să fie făcută mai bine, profesionist, şi complet, de cei ce se ocupă de cultivarea exegezei operei sale.

Reclame

Episcopi vechi maramureşeni (Maramureşul Istoric, Sec. XVII-XVIII)

Posted in sematisme diecezane greco-catolice 1900 1903 1936 1947, Uncategorized with tags , , , , , , , , on februarie 1, 2013 by remusmirceabirtz

Oferim cititorilor noştri alte două cărţi digitalizate, despre istoria Bisericii Maramureşene, fie ea Ortodoxă sau Greco-Catolică. de asemenea de negăsit. Una este cea a Vicarului de Maramureş, Titu BudDate istorice despre protopopiatele, parochiile şi mânăstirile române din Maramureş din timpurile vechi până la anul 1911, Gherla, 1911, Tip. Diecezană (iat-o aici T Budu I Bisericesti Maramures.pdf)   iar cealaltă a P. dr. Alexandru Cziple Documente privitoare la Episcopia de Maramurăş , Bucureşti, Analele Acad. Române, II/XXXVIII, 1916 (iat-o aici Cziple Episcopia Maramures.pdf).    Vezi si recenzia lui Zenovie Pâclişanu, din 1916+17 aici:Paclisanu recenzie Cziple.pdf

Iată şi o broşură mai rară: Titu Budu disertatie despre episcopii si vicarii de Maramures Gherla 1891

N.B. Maramureşul Istoric era de trei ori mai mare ca cel actual, două treimi fiind acum în Ucraina Carpatică. Baia-Mare şi ţinuturile la sud de Gutin, precum şi Ţara Oaşului ţineau de comitatul Sătmar.

Pentru alte texte fundamentale a se vedea excelentul site al P. Dr. Véghseő Tamás, şi librăria virtuală Antal Hodinka aici (byzantinohungarica.hu/node/351). Multă vreme va mai trece până când să avem şi noi o bibliotecă virtuală de acest calibru.

În 1938 Prof. Simion Reli, de la Universitatea Cernăuţi, scotea cartea „Biserica Ortodoxă Română din Maramureş în vremurile trecute”. Cartea este citată, mai mult sau mai puţin confesionalist şi azi. pentru a-i sublinia erorile, publicăm recenzia sugestivă  „O carte ce nu trebuia scrisă”, a Msgr. Zenovie Pâclişanu, Cultura Creştină, Blaj, nr.6-7/1938 Paclisanu Biserici Maramures..pdf