Arhivă pentru Biserica Greco-catolică

In Memoriam Msgr. Zenovie Pâclişanu (1886-1957) Martir al Credinţei

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , on februarie 5, 2013 by remusmirceabirtz

Zenobie_Pâclişanu

Prelatul Papal, Msgr. Zenovie Pâclişanu (1886-1957), membru corespondent al Academiei Regale Române, fost şi funcţionar superior în Ministerul Cultelor şi deţinut pentru credinţă de repetate ori, vicar clandestin al Vicariatului de Bucureşti după 1948, a fost rearestat în 1956, decedând în timpul anchetelor de la Securitate. Adică a fost ucis de bolşevici. El este unul din maximii istorici ai Bisericii Româneşti, de talia lui Augustin Bunea, Ioan Lupaş, Silviu Dragomir, Msgr. Octavian Bârlea, etc.

Au fost reeditate, prin grija Pr. Dr. Ioan Timbuş , Biserica şi românismul, ed.II, Tg.Lăpuş, 2005, Galaxia Gutenberg, Istoria Bisericii Unite, ed.III, Tg. Lăpuş, 2006, Galaxia Gutenberg, Istoria creştinismului antic,ed.II, Tg.Lăpuş, 2009, Galaxia Gutenberg şi prin grija Dr. Andreea Mârza  Relatio Rumenorum e terris Coronae S.Stephani ad Reformationem saec. XVI et XVII, Sibiu, 2010, Techno Media.

Oferim o colecţie incompletă ale articolelor sale de istorie religioasă românească, pentru difuzarea lor. Revista Cultura Creştină de altădată (1911-1926, 1936-1944), de la Blaj, este greu de găsit în colecţii complete. Tehnoredactarea fişierelor s-a făcut cu mijloace modeste, unele programe nu au recunoscut vechiul sistem ortografic, etc, deci greşelile ni se atribuie nouă, nicidecum Msgr. Pâclişanu sau Revistei Cultura Creştină.

Paclisanu studii I 1911-16.pdf

Paclisanu studii II a 1915-20.pdf

Paclisanu studii II b 1919-22.pdf

Paclisanu Teologul iezuit.pdf

Paclisanu studii III 1936-38.pdf

Paclisanu Proces Literar.pdf

Paclisanu studii IV 1939-1942.pdf

Sperăm ca reeditarea studiilor sale, complement necesar al Istoriei Bisericii Unite să fie făcută mai bine, profesionist, şi complet, de cei ce se ocupă de cultivarea exegezei operei sale.

Reclame