Arhivă pentru auxendius verzarescu

P.dr. Mircea Remus Birtz; Dr. Manfred Kierein – „Cateva succesiuni apostolice catolice din Romania” / ” Apostolic Genealogies of Some Catholic Bishops from Romania”

Posted in emil riti, iuliu hossu, ordinari diecezani clandestini, succesiuni apostolice catolice din Romania, Uncategorized with tags , , , , , on noiembrie 12, 2011 by remusmirceabirtz

Succesiuni apostolice1

Succesiuni apostolice2

Succesiuni apostolice 3

Lucrarea prezinta genealogii ale episcopilor orientali catolici (greco- si armeano-catolici) activi pe teritoriul Romaniei, precum si genealogiile apostolice (atat cat s-a putut reconstitui) a episcopatului catolic aflat in functie in 1948, continuand pana la zi. Cateva probleme interesante:

1. Athanasie Anghel nu a fost reconsacrat la Viena in 25.III.1701.

2.Cine a “retrogradat” Mitropolia Balgradului la statut de episcopie? Din publicarea unor facsimile din Condica Sfanta a Mitropoliei Ungro-Vlahiei si comentariile eruditului viitor episcop Ghenadie G. Enaceanurezulta ca procesul a avut loc la Bucuresti, in l698.

3. In dieceza Muncaciului au pastorit si episcopi de origine romana. Este prezentata succesiunea acestora pana in 1990.

This work present some apostolic genealogies of the Armenian-Catholic and Greek-Catholic Bishops from Romania (and Mukachevo, til 1990) and the apostolic genealogies of the Roman-Catholic Bishops from Romania starting with 1948. Where possible, portraits , pictures and photos were added. Some data founded on Western Apostolic Succesion sites must be corected there.

Erata. Cititorul este rugat sa corecteze:

1. la p. 78, Pius al VIII-lea a fost ales papa in anul 1829, nu 1826

2. la p. 101 sintagma “marturisitor al credintei” va fi aplicata PS. Antal Jakab, nicidecum lui Casaroli.

Este meritul episcopului erudit Ghenadie Gheorghe Enaceanu (1835-1989), din 1886 episcop de Ramnic de a fi editat Condica Mitropoliei Ungrovlahiei, din care, cu citarile de rigoare, am reprodus paginile legate de ierarhii ardeleni din sec.XVII. Ghenadie Enaceanu Arhiereul Ghenadie Enaceanu

Pentru alte detalii a se vedea lucrarile publicate in sistem PDF la rubricile Documente uitate din trecutul bisericii Greco-Catolice din Romania, I, II III.

Reclame