P. Mircea Remus Birtz – Consideraţii asupra unor traduceri biblice româneşti din sec. XIX-XX

Posted in biblice, Uncategorized with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on Ianuarie 20, 2014 by remusmirceabirtz

Publicăm un eseu polemic asupra contextului eclesiastic în care au apărut unele traduceri biblice româneşti moderne. Eseul are doar rostul de a pune nişte întrebări, nu de a da răspunsuri definitive. Cei interesaţi vor găsi informaţii utile despre începuturile activităţii Societăţii Biblice Britanice în România, asupra polemicii  Şaguna – I. H. Rădulescu, asupra opiniei dacă Şaguna a plagiat Biblia de la Blaj din 1795 sau nu, asupra unor experimente biblice ratate de la Blaj, etc. Rolul bibliştilor Nifon Bălăşescu, Constantin Aristia, Ieronim Voruslan, William Mayer, Constantin Erbiceanu, merită aprofundat.

P Mircea Birtz Consideratii asupra unor traduceri biblice sec XIX XX 2013PDF

N.B. Fişierul are 43 MB, deci descărcaţi-l în prealabil pe desktop.  Iată şi un excelent studiu a Dr. Emanuel Conţac, lector la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, publicat în revista Studii Teologice din Bucureşti, care completează cu date esenţiale informaţiile noastre. Studiul a constituit un capitol din lucrarea D-sale. de doctorat, din care a publicat un volum fundamental Dilemele fidelităţii. Condiţionări culturale şi teologice în traducerea Bibliei, Cluj-Napoca, 2011, Edd. Logos şi Risoprint.

Dr Emanuel Contac Traditia Biblica romaneasca aspecte istorice StTeol 2011.2 PDF

Tot D-sa. ne-a onorat lucrarea cu o recenzie obiectivă, pentru care îi mulţumim. Iată recenzia sa:

Dr Emanuel Contac recenzie P Mircea Birtz 2013 PDF

Şi nu putem încheia, fără a repune înaintea cititorilor noştri lucrarea viitorului Episcop martir de Lugoj, dr. Ioan Bălan, despre limba cărţilor bisericeşti româneşti: Ioan Balan Limba cartilor bisericesti 1914 PDF

2013 in review

Posted in Uncategorized on Decembrie 31, 2013 by remusmirceabirtz

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 6,800 times in 2013. If it were a NYC subway train, it would take about 6 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

In Memoriam Ieromonah Dr. med. Pavel Camil Sever Peteu, OSVM (3.VI.1946-18.XII.2013)

Posted in monahism with tags , , on Decembrie 23, 2013 by remusmirceabirtz

Camil Peteu Părintele ieromonah medic psihiatru Dr. Pavel Camil Sever Peteu a trecut la Domnul, întărit de Sf. Taine şi împăcat cu ceilalţi, în 18.XII.2013 în urma unui neoplasm agravat de diabet. Fusese sfinţit preot în 1972, în clandestinitate. de regretatul IPS Dr. Ioan Dragomir, fiind în aceste vremuri cu vârsta sacerdotală cea mai mare din dieceza de Cluj-Gherla. Intrase iniţial în Ordinul Sf. Vasile cel Mare (de obedienţă ucraineană), din care a cerut (şi obţinut) ieşirea, dorind revitalizarea unui monahism de tip autohton. A refuzat orice soluţii veninoase de „îngropare” a Bisericii Greco-Catolice, propuse de M.A.I. prin preoţi colaboraţionişti, între 1983-1989, fiind ameninţat şi cu moartea de câteva ori. Medic specialist psihiatru, a obţinut şi Licenţa în Teologie la Ateneul Pontifical San Anselmo – Roma. Uneori prea extrovert, alteori retras,, se făcuse tuturor toate. Cu greşeli şi păcate ca noi toţi, a avut însă o mare calitate (dublată de o impresionantă erudiţie): orice idee pe care o trăia la un anumit moment, o făcea publică, clamând-o ” pe acoperişurile caselor”. Era un om spontan.  La Roma, împreună cu P. Dr. Sebastian Sabin Făgăraş, OSVM, au constituit un pol de rezistenţă spirituală, de instrucţie, de reconfortare, de ajutor practic a tuturor celor ce am studiat teologia în aceleaşi timpuri cu ei. Despre situaţia deplorabilă din Biserică, au avut curajul să scrie o Scrisoare deschisă şi papei, şi episcopilor (ratându-şi „cariera lumească”) în 1993-1994. Sunt onorat că l-am cunoscut, şi că la Roma cei doi preoţi m-au acceptat în cercul lor de prieteni. Publicăm pentru prietenii Dr. Peteu şi pentru credincioşii Bisericii din Casa Peteu câteva materiale, care sperăm să fie îmbogăţite şi de alţii, odată cu trecerea timpului:

P Pavel Camil Peteu Predici 1991 1994PDF

Camil Peteu Sabin Fagaras Proteste Roma 1993 1994PDF

Sabin Fagaras Camil Peteu Sondaj Radio Vatican 1993PDF

In Memoriam P Pavel Camil PeteuPDF

O necesitate urgentă: Catehismul Sf. Pius al X-lea!!

Posted in Uncategorized, vechi catehisme with tags on Octombrie 16, 2013 by remusmirceabirtz

În vremurile actuale, de anarhie teologică, de sincretism şi agnosticism, ne pierdem reperele doctrinare catolice. O dovedesc foile religioase de la noi, unde diverşii scriitoraşi publică orişice, dar nu articole legate de adevărata credinţă catolică. Azi se predică literatură, filosofie, moralism, pacifism, ” toleranţă” , integrare(?!), socialism, dar nu Credinţa Catolică. Iar ce vine de la Roma, este jalnic…

Pentru a nu ne mai (auto)iluziona, e necesar să revenim la Catehismul Papei sf. Pius al X-lea, în ciuda simandicozităţii, doctoratelor şi paradoctoratelor noastre.

Sf Pius X Catehismul Bisericii Catolice editat de Episcopul Mihai Robu Iasi 1932 PDF

Vom fi de o mie de ori mai câştigaţi duhovniceşte dacă ne vom recunoaşte propria nevolnicie, încercând să trăim măcar 10% din învăţăturile Catehismului Papei Sf.Pius al X-ea, decât dacă, printr-un luciferic orgoliu, vom falsifica doctrina dată Sfinţilor dintotdeauna, fie şi sub numele de...spirit conciliar.

In Memoriam Ven. Papă Pius al XII-lea

Posted in Uncategorized with tags , , on Octombrie 9, 2013 by remusmirceabirtz

În 9.X.1958, la Castelgandolfo, trecea la cele eterne ultimul Papă conştient nu doar de Funcţia sa Apostolică, ci şi de tripla putere cu care fusese investit prin mila lui Dumnezeu. A trăit şi a murit ca un sfânt, prin intermediul său obţinându-se miracole atât în timpul vieţii sale, cât şi după ce a ajuns la Domnul. În ciuda calomniilor de care a avut parte, atât în timpul vieţii. cât şi după moarte, Magisterul pe care El l-a reprezentat este clar, reconfortant, catolic. Azi nu putem decât regreta şi mai mult absenţa dintre noi a unui Pius al XII-lea.

Pius XII

Oferim cititorilor noştri trei texte româneşti ale Papei Pius al XII-lea, de fericită memorie,

Pius XII Alocutiune concistoriala 2 VI 1947

Pius XII Scrisoare Apostolica catre Romani Veritatem facientes 27 III 1952

Pius XII Enciclica Ad Caeli Reginam 24 X 1954

Fericite Părinte Pius XII, roagă-te şi pentru noi!

Preot acad. Ioan Lupaş : Studii istorico-eclesiastice

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , , , , , , , , , on Octombrie 3, 2013 by remusmirceabirtz

Studiile eclesiastice ale preotului, profesorului , ministrului şi academicianului Ioan Lupaş (1880-1967), deţinut şi el în sinistra temniţă de la Sighet (1950-1955), rămân şi acum actuale, impresionând prin vioiciunea stilului şi acribie. Oferim o sinteză a câtorva din din studiile cu subiecte eclesiastice (deşi recent, Academia Română a publicat două volume de Scrieri alese, în 2006-2007):

Ioan Lupas Studii istorico-eclesiastice 1940 1946 PDF

Cum era văzută Transilvania în sec.XVIII?

Posted in monahism with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on Septembrie 4, 2013 by remusmirceabirtz

Publicăm on-line cartea preotului iezuit dr. Andrei Illia SI, român, romano-catolic, profesor la Universitatea Iezuită din Cluj, dedicată popoarelor şi religiilor din Transilvania, din 1730. Cartea P. Illia a constituit sursă bibliografică obligatorie pentru cei ce s-au ocupat de istoria Transilvaniei în sec. XVIII şi XIX. Au folosit-o amplu şi cărturarii Şcolii Ardelene. Merită deci văzută, nu doar citată.

Andreas Illia SI Ortus et progressus variarum in Dacia gentium Claudiopoli 1730 PDF

A nu se confunda P. dr. Andrei Illia SI cu episcopul romano-catolic al Transilvaniei András Jozsef Illyés (1639-1712, episcop al Transilvaniei din 1697) care a călătorit periodic în Ardeal.

Oferim şi textul istoricului şi pastorului reformat Petru Bod (1712-1769) Brevis Valachorum Transzlvaniam… editat de Rev. dr. Botond Gudor, Dna. dr. Ana Dumitran şi P. Nicolae Dănilă într-un excelent volum dedicat relaţiilor româno-maghiare confesionale din Transilvania, la Alba-Iulia,,în 2000, volum greu accesibil din nefericire.

Bod Peter Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium Historia 1764 PDF

O lucrare fundamentală pentru înţelegerea realităţilor confesionale româneşti din Ardeal este şi cea a lui Augustin Bunea Episcopii Petru Pavel Aron şi Dionisie Novacovici, Blaş, Tipografia Seminariului Arhidiecezan, 1902, carte ce îşi aşteaptă şi ea reeditarea:

Augustin Bunea Episcopii Petru Pavel Aron si Dionisie Novacovici Blas 1902 PDF

Oferim şi ediţia lui Sterie Stinghe a Cronicii Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, scrisă de P. Radu Tempea (lucrare din fericire reeditată):

Sterie Stinghe Radu Tempea Istoria Beserecei Scheilor Brasovului Brasov 1899 PDF

Cum era văzut Regimentul II Grăniceresc din Năsăud la 1768? Iată: Antonio Cosimelli Poemation de secunda Legione Valachica 1768 PDF