P. Romul Pop – Despre Biserica Greco-Catolică din Ţara Oaşului, Mănăstirea Bixad, etc. (1948-2010)

Posted in monahism, ordinari diecezani clandestini, preoti marturisitori with tags , , , , , , on Aprilie 16, 2014 by remusmirceabirtz

Suntem onoraţi să prezentăm cititorilor noştri trei texte importante, îngrijite de P. C. P. Romul Pop, odată Consilier al Episcopiei de Maramureş, reputat publicist (autor al cărţilor Glasul Pecetarelor, Între Cruce şi stea, 2 ed., Exerciţii de dezintoxicare, dar şi al excelentului volum memorialistic Altfel de memorii, Tg. Lăpuş, 2011, Galaxia Gutenberg, ce include şi precedentul Între cruce şi stea).

Cele 3 studii îngrijite de P.C. Sa se înscriu ca izvoare de referinţă pentru istoria Bisericii Greco-Catolice din Ţara Oaşului şi a rezistenţei din prigoană:

Coperta memorii Athanasie Maximpdf

MEMORII Atanasie Maxim editia P Romul Pop 2009pdf

coperta Luminile  BIXADULUI

P Romul Pop Luminile Bixadului 2009pdf

coperta carte crestinism catolic in oas

P Romul Pop coord Crestinismul catolic in Tara Oasului 2010pdf

Lucrările respective au apărut la Baia-Mare, în Editura Scriptorium, între 2009-2010, fiind din păcate deja epuizate. Îi mulţumim Părintelui pentru  trimiterea în format electronic şi permisiunea acordată de a le publica .

P Romul Pop Glasul pecetarelor 2006pdf

Publicăm şi fişierul PDF din Glasul Pecetarelor ed.II, Tg. Lăpuş, 2006, Galaxia Gutenberg. Lucrarea tratează despre pecetarele folosite pentru sigilarea prescurilor, fiind vorba de un studiu etnografic important legat de creștinismul rural românesc. Iată şi excelentele sale amintiri, Altfel de memorii, ed.II, Tg.Lăpuş, 2012, Galaxia Gutenberg, memorii scrise într-un stil alert, fără platitudinile şi cosmetizările obişnuite celor ce se tem şi de umbra lor… Date excelente despre cum era privită problema greco-catolică din Baia-Mare, în anii 1970+1980, din „strana cealaltă”, etc.

P Romul Pop coperta memorii 2012 finalpdf

P Romul Pop pg. 1-4 Altfel de memoriipdf

P Romul Pop pg.5-416 Altfel de memorii ed.IIpdf

P Romul Pop INTRE CRUCE SI STEA 2006 doc

Reclame

P. Mircea Remus Birtz – Consideraţii asupra unor traduceri biblice româneşti din sec. XIX-XX

Posted in biblice, Uncategorized with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on Ianuarie 20, 2014 by remusmirceabirtz

Publicăm un eseu polemic asupra contextului eclesiastic în care au apărut unele traduceri biblice româneşti moderne. Eseul are doar rostul de a pune nişte întrebări, nu de a da răspunsuri definitive. Cei interesaţi vor găsi informaţii utile despre începuturile activităţii Societăţii Biblice Britanice în România, asupra polemicii  Şaguna – I. H. Rădulescu, asupra opiniei dacă Şaguna a plagiat Biblia de la Blaj din 1795 sau nu, asupra unor experimente biblice ratate de la Blaj, etc. Rolul bibliştilor Nifon Bălăşescu, Constantin Aristia, Ieronim Voruslan, William Mayer, Constantin Erbiceanu, merită aprofundat.

P Mircea Birtz Consideratii asupra unor traduceri biblice sec XIX XX 2013PDF

N.B. Fişierul are 43 MB, deci descărcaţi-l în prealabil pe desktop.  Iată şi un excelent studiu a Dr. Emanuel Conţac, lector la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, publicat în revista Studii Teologice din Bucureşti, care completează cu date esenţiale informaţiile noastre. Studiul a constituit un capitol din lucrarea D-sale. de doctorat, din care a publicat un volum fundamental Dilemele fidelităţii. Condiţionări culturale şi teologice în traducerea Bibliei, Cluj-Napoca, 2011, Edd. Logos şi Risoprint.

Dr Emanuel Contac Traditia Biblica romaneasca aspecte istorice StTeol 2011.2 PDF

Tot D-sa. ne-a onorat lucrarea cu o recenzie obiectivă, pentru care îi mulţumim. Iată recenzia sa:

Dr Emanuel Contac recenzie P Mircea Birtz 2013 PDF

Şi nu putem încheia, fără a repune înaintea cititorilor noştri lucrarea viitorului Episcop martir de Lugoj, dr. Ioan Bălan, despre limba cărţilor bisericeşti româneşti: Ioan Balan Limba cartilor bisericesti 1914 PDF

2013 in review

Posted in Uncategorized on Decembrie 31, 2013 by remusmirceabirtz

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 6,800 times in 2013. If it were a NYC subway train, it would take about 6 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

In Memoriam Ieromonah Dr. med. Pavel Camil Sever Peteu, OSVM (3.VI.1946-18.XII.2013)

Posted in monahism with tags , , on Decembrie 23, 2013 by remusmirceabirtz

Camil Peteu Părintele ieromonah medic psihiatru Dr. Pavel Camil Sever Peteu a trecut la Domnul, întărit de Sf. Taine şi împăcat cu ceilalţi, în 18.XII.2013 în urma unui neoplasm agravat de diabet. Fusese sfinţit preot în 1972, în clandestinitate. de regretatul IPS Dr. Ioan Dragomir, fiind în aceste vremuri cu vârsta sacerdotală cea mai mare din dieceza de Cluj-Gherla. Intrase iniţial în Ordinul Sf. Vasile cel Mare (de obedienţă ucraineană), din care a cerut (şi obţinut) ieşirea, dorind revitalizarea unui monahism de tip autohton. A refuzat orice soluţii veninoase de „îngropare” a Bisericii Greco-Catolice, propuse de M.A.I. prin preoţi colaboraţionişti, între 1983-1989, fiind ameninţat şi cu moartea de câteva ori. Medic specialist psihiatru, a obţinut şi Licenţa în Teologie la Ateneul Pontifical San Anselmo – Roma. Uneori prea extrovert, alteori retras,, se făcuse tuturor toate. Cu greşeli şi păcate ca noi toţi, a avut însă o mare calitate (dublată de o impresionantă erudiţie): orice idee pe care o trăia la un anumit moment, o făcea publică, clamând-o ” pe acoperişurile caselor”. Era un om spontan.  La Roma, împreună cu P. Dr. Sebastian Sabin Făgăraş, OSVM, au constituit un pol de rezistenţă spirituală, de instrucţie, de reconfortare, de ajutor practic a tuturor celor ce am studiat teologia în aceleaşi timpuri cu ei. Despre situaţia deplorabilă din Biserică, au avut curajul să scrie o Scrisoare deschisă şi papei, şi episcopilor (ratându-şi „cariera lumească”) în 1993-1994. Sunt onorat că l-am cunoscut, şi că la Roma cei doi preoţi m-au acceptat în cercul lor de prieteni. Publicăm pentru prietenii Dr. Peteu şi pentru credincioşii Bisericii din Casa Peteu câteva materiale, care sperăm să fie îmbogăţite şi de alţii, odată cu trecerea timpului:

P Pavel Camil Peteu Predici 1991 1994PDF

Camil Peteu Sabin Fagaras Proteste Roma 1993 1994PDF

Sabin Fagaras Camil Peteu Sondaj Radio Vatican 1993PDF

In Memoriam P Pavel Camil PeteuPDF

O necesitate urgentă: Catehismul Sf. Pius al X-lea!!

Posted in Uncategorized, vechi catehisme with tags on Octombrie 16, 2013 by remusmirceabirtz

În vremurile actuale, de anarhie teologică, de sincretism şi agnosticism, ne pierdem reperele doctrinare catolice. O dovedesc foile religioase de la noi, unde diverşii scriitoraşi publică orişice, dar nu articole legate de adevărata credinţă catolică. Azi se predică literatură, filosofie, moralism, pacifism, ” toleranţă” , integrare(?!), socialism, dar nu Credinţa Catolică. Iar ce vine de la Roma, este jalnic…

Pentru a nu ne mai (auto)iluziona, e necesar să revenim la Catehismul Papei sf. Pius al X-lea, în ciuda simandicozităţii, doctoratelor şi paradoctoratelor noastre.

Sf Pius X Catehismul Bisericii Catolice editat de Episcopul Mihai Robu Iasi 1932 PDF

Vom fi de o mie de ori mai câştigaţi duhovniceşte dacă ne vom recunoaşte propria nevolnicie, încercând să trăim măcar 10% din învăţăturile Catehismului Papei Sf.Pius al X-ea, decât dacă, printr-un luciferic orgoliu, vom falsifica doctrina dată Sfinţilor dintotdeauna, fie şi sub numele de...spirit conciliar.

In Memoriam Ven. Papă Pius al XII-lea

Posted in Uncategorized with tags , , on Octombrie 9, 2013 by remusmirceabirtz

În 9.X.1958, la Castelgandolfo, trecea la cele eterne ultimul Papă conştient nu doar de Funcţia sa Apostolică, ci şi de tripla putere cu care fusese investit prin mila lui Dumnezeu. A trăit şi a murit ca un sfânt, prin intermediul său obţinându-se miracole atât în timpul vieţii sale, cât şi după ce a ajuns la Domnul. În ciuda calomniilor de care a avut parte, atât în timpul vieţii. cât şi după moarte, Magisterul pe care El l-a reprezentat este clar, reconfortant, catolic. Azi nu putem decât regreta şi mai mult absenţa dintre noi a unui Pius al XII-lea.

Pius XII

Oferim cititorilor noştri trei texte româneşti ale Papei Pius al XII-lea, de fericită memorie,

Pius XII Alocutiune concistoriala 2 VI 1947

Pius XII Scrisoare Apostolica catre Romani Veritatem facientes 27 III 1952

Pius XII Enciclica Ad Caeli Reginam 24 X 1954

Fericite Părinte Pius XII, roagă-te şi pentru noi!

Preot acad. Ioan Lupaş : Studii istorico-eclesiastice

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , , , , , , , , , on Octombrie 3, 2013 by remusmirceabirtz

Studiile eclesiastice ale preotului, profesorului , ministrului şi academicianului Ioan Lupaş (1880-1967), deţinut şi el în sinistra temniţă de la Sighet (1950-1955), rămân şi acum actuale, impresionând prin vioiciunea stilului şi acribie. Oferim o sinteză a câtorva din din studiile cu subiecte eclesiastice (deşi recent, Academia Română a publicat două volume de Scrieri alese, în 2006-2007):

Ioan Lupas Studii istorico-eclesiastice 1940 1946 PDF