Archive for the Uncategorized Category

Ne vorbesc martirii….

Posted in Biserica Greco-catolică, iuliu hossu, preoti marturisitori, Uncategorized, vechi catehisme on iunie 6, 2019 by remusmirceabirtz

Odată cu recunoaşterea (tardivă, nepermis de mult întârziată) a martiriului şi a viziunii beatifice a şapte episcopi greco-catolici, oferim cititorilor noştri câteva din lucrările lor, mai rare şi greu accesibile.

Iată pastorala din 1932 IPS Valeriu Traian Frenţiu dedicată zeciuielii şi crizei economice din 1931, cu certe elemente profetice. Cititorilor speriaţi le asigurăm că azi  zeciuiala nu mai poate fi cerută, decât eventual de cei care propovăduiesc credinţa Mucenicului Episcop, ante Vatican II.

IPS Valeriu Tr Frentiu Criza economica Pastorala zeciuielii pdf.

Iată broşura (rară) cu elegantele discursuri ale PS Iuliu Hossu în Senatul României din 1928, cu privire la Legea Cultelor (n.b. fişierul are 107 MB) dovedind prognozarea evenimentelor din 1948, şi un Memoriu al Episcopatului Greco-Catolic din 1931, ilustrând situaţia salarizării clerului „din ambele străni” la acea dată. De remarcat că preoţii ortodocşi ardeleni aveau un alt salar decât cei ai Vechiului Regat.

PS Iuliu Hossu Discursuri in Senat 1928 legea cultelor pdf

Memoriu Episcopat Greco catolic 1931 pdf

Prezentăm şi Catehismul diortosit de canonicul (viitor episcop) Alexandru Rusu şi verificat de viitorul episcop Ioan Bălan, pentru gimnaziu (ed. III, 1924), operă mai mult decât necesară în aceste timpuri de confuzie şi contrafacere spirituală.

Alexandru Rusu Catehism pt gimnaziu 1924 pdf.

N.B. Martirii din România au murit pentru această credinţă, nu pentru băsnelile relativiste de acum. Iar cine doreşte privilegiile lui Pius, să aibe şi credinţa lui Pius (al X-lea, al XI-lea, al-XII-lea)!

 

Reclame

P. dr. Mircea Remus Birtz – Un român exilat misterios „Principele Scortesco”. Cine era?

Posted in români catolici tradiţionalişti, Uncategorized with tags , , on decembrie 13, 2018 by remusmirceabirtz

Situaţia catastrofală a Bisericii din timpurile prezente trebuie căutată în iniţiativele curiale de după 1958. Publicăm un studiu finalizat în primăvara anului 2017, aşteptând şi varianta lui tipărită, întârziată din motive tehnice. Trecerea de la teocentrism la antropocentrism săvârşită de Giovanni Battista Montini, mai cunoscut ca Paul al VI-lea, a cărui canonizare sacrilegă tocmai a fost împlinită impune tuturor celor ce se declară catolici conştienţi luarea anumitor decizii majore. Biserica Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică nu are nimic în comun cu secta bergolistă, caracterizată prin trivializarea tuturor principiilor sacre, ale Revelaţiei Cristocentrice.

P Remus Mircea Birtz Un român exilat misterios Principele Scortesco. Cine era_? pdf

Alte cercetări de istorie eclesiastică recentă

Posted in 1948, Biserica Greco-catolică, Biserica Ortodoxa, drept canonic, iuliu hossu, ordinari diecezani clandestini, Uncategorized with tags on noiembrie 8, 2017 by remusmirceabirtz

Suntem onoraţi să publicăm studiul domnului cercetător Marius Oanţă privind situaţia canonică a Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti din vremea comunismului. Confirmă date anterioare oferite de alţă cercetători (IPS. Arhiepiscop Dr. Gy. Jakubinyi, P. Dr. Imre Tempfli, sau chiar subsemnatul).

Marius OANȚĂ -Situația canonică din Arhidieceza Romano-Catolică de București. Noi interpretări privind starea de necesitate PDF.

Marius Oanta Alexandru Theodor Cisar un dusman inversunat. PDF

Sperăm că Domnia Sa să ne trimită şi alte studii de istorie eclesiastică, pe care vom fi bucuroşi să le publicăm.

Publicăm şi două arhondologii, ale diecezelor greco-catolice de Oradea Mare şi de Cluj-Gherla,una realizată de Pr. Florin Jula şi de subsemnatul, alta doar de subsemnatul, tipărite în 2014. Ele vin în completarea studiului esenţial redactat de ÎPS. Părinte Arhiepiscop Gy. Jakubinyi în 2010, citat în bibliografiile articolelor următoare, prin introducerea vicarilor capitulari şi a portretelor ordinarilor diecezani, unde acest lucru a fost posibil.

Jula Florin Birtz Mircea Arhondologia Diecezei Gr Cat de Oradea pdf.

Birtz Mircea Arhondologia Diecezei Gr Cat de Cluj Gherla pdf.

Mai adăugăm şi un studiu legat de „pseudorevenirea” greco-catolicilor în Biserica Ortodoxă, în anul 1948, eveniment făcut fără respectarea regulilor canonice fundamentale ale Ortodoxiei. Studiul a fost publicat recent (2018) prin osteneala Dlui. Marius Oanţă, care a coordonat un valoros volum de  Studii de istorie eclesiastică, Craiova, 2018, Ed. Sitech,  318 p. :

P Birtz Remus Mircea Revenirea greco catolicilor la Ortodoxie in 1948 sub o alta perspectiva pdf

 

P. dr. Cătălin Linus Dragu Popian – Studii şi articole

Posted in iuliu hossu, Uncategorized with tags , , , , , on iulie 26, 2016 by remusmirceabirtz

P. Dr. Cătălin Popian este cunoscut cititorilor români prin mai multe cărţi, cea mai impresionantă fiind Zbor asupra Cortinei de Fier, Bucureşti, 2000, Ed. Humanitas, traducerea volumului italian I 24 giorni della fuga, apărut în mai multe ediţii. A fost de asemeni un colaborator distins al Radioului Europa Liberă , fiind şi un bun luptător anticomunist. S-a impus ca paroh şi misionar în Italia, având curajul de a propovădui după cum gândeşte şi după cum se roagă. Dorind să ajute nişte refugiaţi nigerieni, a fost mutat disciplinar din parohia pe care a păstorit-o mai bine de 20 de ani, fiind o victimă a terorii bergoliste, ce nu admite decât gândirea politically correct, punctele sale de vedere fiind ” inadecvate” noii situaţii de criză din Biserică. Vechiul său site http://www.popian.it a fost suprimat. Din fericire cele mai multe studii publicate pe acest site au fost salvate, fiind o datorie de onoare a le reoferi cititorilor noştri.

P Lino Popian Scrisori I Hossu catre I Ploscaru

Un epistolar important, retranscris de subsemnatul în caractere româneşti, deci uşor consultabil în momentul de faţă.

P Lino Popian Studii si articole

P Lino Popian Studio sulla pace

P Lino Popian sull anticristo

P Lino Popian giubileo_sacerdotale

P Lino Popian P Michael Lacko SI

P Lino Popian Patti Lateranensi

P Lino Popian Ricordi con Karol Wojtyla 2010

Este o completare excelentă a volumului „Zbor de-asupra cortinei de Fier”

P Lino Popian Fatima Opus 2001

Una din cele mai bune lucrări dedicate mariofaniilor de la Fatima-Portugalia şi demascării Ostpolitikului.

C Popian Msgr Salagean

Toate studiile sunt în format Pdf, ca de obicei.

P. Romul Pop Corespondenţă dintre Episcopul Martir Ioan Suciu şi Maria Costin

Posted in Uncategorized with tags , on septembrie 28, 2015 by remusmirceabirtz

Rev. Păr. Romul Pop ne-a onorat în precedenţă cu studiile sale, pe care ne-a autorizat să le punem pe blogul nostru (vezi bibliografia). Prea Cucernicia Sa revine cu editarea unei corespondenţe dintre PS. Ioan Suciu şi Maria Costin, o credincioasă din Cluj, trecută din 1980 la Domnul. Un exemplu concret de pastorală sănătoasă, care în zilelel noastre este de domeniul trecutului. Oferim cititorilor noştri materialul în format pdf:

Copertă Corespondenta PS IOAN SUCIU Maria Costin

Corespondență PS IOAN Suciu -Maria Costin

Spre disperarea unora, Sfinţii martiri ne vorbesc şi după moartea lor fizică.

Sfinţi martiri din prigoana comunistă, rugaţi-vă pentru noi!

La 10 ani de la trecerea la cele eterne a Monseniorului DDr. Octavian Bârlea, SMOM, OBSS

Posted in Uncategorized on august 4, 2015 by remusmirceabirtz

În 5.IV. 2015 s-au împlinit 10 ani de când Monseniorul Octavian Bârlea a fost chemat la Domnul. Greutățile vremurilor nu ne-au permis o postare în acel moment, iar după ştiinţa noastră, evenimentul a trecut neobservat. Din fericire mai suntem câţiva cultori ai memoriei şi operei sale, unul din aceştia dorind să ne furnizeze documente fundamentale pentru înţelegera situației Bisericii Greco-Catolice din România a anului 1987. În 1988 Monseniorul Bârlea a venit cu o formulă concretă, de revigorare a Bisericii Unite din Germania, așa cum o viziona el. Dacă revista Perspective este mult mai cunoscută, existând acum şi colecţii disponibile în Ţară, suntem convinşi că textele propuse cititorilor noştri vor fi în mare măsură inedite. Ele confirmă de altfel pozițiile noastre asumate anterior.

Msgr DDr Octavian Barlea Biserica Romana Unita in 1987

Msgr DDr Octavian Barlea Pregatirea Sinodului 1988

Sinodul din Munchen Noiembrie 1988

Texte eclesiastice româneşti ardelene

Posted in drept canonic, Uncategorized with tags , , , , , , , on ianuarie 28, 2015 by remusmirceabirtz

În 24.XII.1864 piisimul Împărat şi Rege Apostolic Francisc Iosif I semna chirograful prin care Mitropolia ortodoxă a Transilvaniei era restaurată, iar vrednicul Ierarh Andrei Șaguna era numit Mitropolit. Au trecut 150 de ani. Publicăm cu această ocazie în sistem pdf, on line, câteva din lucrările marelui Arhiereu, care ilustrează tenacitatea şi dăruirea acestuia spre împlinirea visului credincioșilor de lege neunită:

Andrei Saguna Promemoria 1849

Andrei Saguna Promemoria Wien 1849

Andrei Saguna Adaos la Promemoria 1850

Actele soboarelor greco rasaritene 1850 1860 Memorial 1860

Iată şi pozițiile clerului bucovinean şi răspunsul arhiereului sibian:

Dorintele dreptcredinciosului cler din Bucovina Cernauti 1861

Andrei Saguna Anthorismos 1861

Andrei Saguna Studiul Pastoral Statut organic si alte legi 1872

precum şi câteva lucrări autobiografice:

Andrei Saguna Scrisori apologetice 1867

Andrei Saguna Memorii ed. 1923.

Prezentăm şi Monografia Jubiliară dedicată Mitropolitului Andrei baron de Șaguna, din 1909. Partea redactată de Pr. Prof. Ioan Lupaş a fost tipărită şi separat, tot în 1909, şi reeditată în 1999, la Bucureşti, Ed. Romania Press, coord. Albastru, Gavril Matei. Aici se reproduce Monografia integrală, necenzurată, cu facsimile:

Lupas Mocsony Puscariu Mangra Hamsea Mitropolitul Andrei baron Saguna 1909

Unul din cei mai huliţi şi mai calomniaţi arhierei români a fost mitropolitul Vasile Mangra (datorită opţiunilor sale politice, opţiuni judecate post-factum după 1918). Acesta însă şi-a iubit Biserica şi a fost un erudit istoric eclesiastic. Profitându-se de damnatio memoriae aplicată asupra persoanei dar şi administrației sale, mulţi istorici bisericeşti i-au preluat datele şi ideile, uitând a-l cita. Este meritul Dr. Marius Eppel care prin câteva lucrări extrem de documentate a reabilitat figura acestui mitropolit (cf. Eppel, Marius – Vasile Mangra. Activitate politică, Cluj, 2004, ed. Presa Univ. Clujeană; Idem – Un mitropolit şi epoca sa. Cluj, 2006, ed. Presa Univ. Clujeană). Oferim două studii iatorice ale acestui arhiereu, precum şi o replică a canonicului dr. Augustin Bunea:

Vasile Mangra Mitropolitul Sava II Brancovici 1906

Augustin Bunea Mitropolitul Sava Brancovici 1906

Vasile Mangra Mitropolia si ierarhia Romanilor din Ungaria 1908

Despre Mitropolitul Martir a se citi şi lucrarea Dnei. Marina Lupaş – Mitropolitul Sava Brancovici, Cluj, 1939, Tip. Cartea Românească şi recenzia acesui studiu de către Msgr. dr. Zenovie Pâclişanu – Cu privire la Sava Brancovici, in Cultura Creştină, Blaj, 1939, nr.9-10, p.573-589.

Iată şi un studiu despre sf. antimis, credem util preoților ambelor străni, scris de viitorul episcop mucenic Dr. Ioan Bălan: Dr Ioan Balan Antimisul 1915

Mai este de remarcat un fapt: fie că vorbim de Andrei Șaguna, de Eugeniu Hacman sau de Alexandru Şterca-Şuluţiu, aceşti iarhi, în ciuda polemicii reciproce, trăiau canoanele bisericeşti, predania şi istoria Bisericii., indiferent de interpretările sau concluziile lor proprii. Erau ierarhi vii ai Bisericii…Tempi passati…Alte lucrări despre aceşti ierarhi se găsesc în Biblioteca digitală a acestei pagini web.