Archive for the sinoade BRU Category

In Memoriam I.P.S. Dr. Alexandru Russu, Mitropolit ales al Bisericii Greco-Catolice din România, Episcop al Maramureşului, Martir al Credinţei, la 50 de ani de la trecerea întru veşnicie (9.V.1963, închisoarea Gherla)

Posted in concilii provinciale BRU, iuliu hossu, sematisme diecezane greco-catolice 1900 1903 1936 1947, sinoade BRU, succesiuni apostolice catolice din Romania with tags , , , , , , , , , , , on mai 9, 2013 by remusmirceabirtz

Cei 50 de ani de la mucenicia Mitropolitului ales Dr. Alexandru Russu sperăm să fie omagiaţi de cei în cauză, prin simpozioane sau studii de resort. Osemintele lui oricum zac abandonate în Cimitirul Deţinuţilor Politici din Gherla La Cărămidărie, străjuite de un gard modest, acum ruginit, şi un crucifix . Mitropolitul ales Alexandru Russu, fost canonic al arhidiecezei de Alba iulia şi Făgăraş, redactor al prestigioasei Cultura creştină şi redutabil condeier al Unirii, şi-a purtat cu onoare atât preoţia şi canonicatul, cât şi episcopatul. Sfinţenie, rigoare, eficienţă, demnitate, apostolat fără compromisuri – iată bornele miliare ale drumului Mitropolitului Russu în ogorul Domnului.

În onoarea lui, precum şi spre veşnica lui pomenire, oferim cititorilor câteva fişiere PDF dupâ câteva cărţi fundamentale, azi de negăsit (şi desigur nereeditate ):

Primul catehism tipărit la Blaj, Floarea Adevărului, ediţia 1750, păstrată într-un singur exemplar, in Biblioteca Naţională din Budapesta, în faimoasa colecţie Todorescu :

Floarea Adevarului Blaj 1750 PDF

Can. Dr. Augustin Bunea Şematismul Jubiliar al Arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş, de la Sfânta Unire ani 200 (Blaş, 1900):

Sematism Jubiliar Alba Iulia si Fagaras 1900 a PDF

Sematism Jubiliar Alba Iulia si Fagaras 1900 b PDF

Sematism Jubiliar Alba Iulia si Fagaras 1900 c PDF

Can. Dr. Ioan Boroş şi P.S. dr. Demetriu Radu  Şematismul Jubiliar al Diecezei Lugojului (Lugoj, 1903):

Sematism Jubiliar Lugoj 1903 a PDF

Sematism Jubiliar Lugoj 1903 b PDF

Sematism Jubiliar Lugoj 1903 c PDF

Iată şi Şematismul Jubiliar al Diecezei Gherlei, din 1900

Schematismus cleri Dioecesis Szamosujvariensis 1900

Can. Dr. Victor Bojor Canonicii Diecezei de Gherla şi de Cluj-Gherla, 1937:

Victor Bojor Canonicii de Cluj Gherla PDF

Şematismul Diecezei de Maramureş din 1936, acesta din urmă reeditat în 2011, în Baia-Mare, de Surorile Lauretane:

Sematism Maramures 1936 PDF

Iată şi Şematismul Jubiliar al Diecezei de Oradea Mare, de la 1900, redactat în principal de Can. Dr. Augustin Lauran (1879-1912):

Augustin Lauran  Sematism Jubiliar Gr Cat Oradea Mare 1900 PDF

Can. Dr. Iacob Radu Istoria Diecezei Greco-Catolice a Orăzii Mari 1777-1927:

Iacob Radu Istoria Diecezei Orazii Mari 1777 1927 PDF. (N.B. la acest fişier trebuiesc rotate paginile, prinsemnul specific din toolbarul programului Adobe Reader)

S A Prundus Sematismul Diecezei Gr Cat de Cluj Gherla 1947PDF

Şi ceva despre Năsăud: G Bichigean Slujitorii altarului Bisericii Romane Nasaud1936 PDF

Înalt prea Sfinţite Martire Alexandre, roagă-te pentru noi!

Reclame

Prof. Ioan Chindriş – Studii despre Şcoala Ardeleană

Posted in biblice, sinoade BRU, Uncategorized with tags , on februarie 20, 2013 by remusmirceabirtz

La solicitarea Dlui. Prof. Ioan Chindriş, reputat cercetător al fenomenului cultural şi spiritual numit Şcoala Ardeleană, şi totodată luptător pentru neuitarea lui, suntem onoraţi sa publicăm pe pagina noastră operele D-sale. legate de acest subiect. Lucrările D-sale. (unele realizate şi cu alţi colaboratori, în domeniul filologic evidenţiindu-se Dna. Prof. Niculina Iacob) sunt accesibile şi pe site-ul http://www.scoalaardeleana.ro, site ideat şi îngrijit de P. Dr. Florin Jula.

Ioan  Chindris  Unirea cu Roma si Scoala Ardeleana.pdf

Ioan Chindris_Cultura si societate in contextul Scolii Ardelene.pdf

Împreună cu colaboratorii  Dna. Prof. Niculina Iacob şi alţii:

Chindris Iacob: P P Aron.pdf

Chindris Iacob et alii Samuel Micu.pdf

Chindris Iacob et alii Budai Deleanu.pdf

Chindris Iacob Birtz: Ioan Marginai Stihuri din Sfanta Scriptura.pdf

Iată şi ediţia a II-a a operei lui Augustin Bunea, dedicată lui Inocenţiu Micu Klein, liber baron de Sad, ediţie coordonată de Ioan Chindriş şi Niculina Iacob Augustin Bunea Episcopul Ioan Inocentiu Klein ed II PDF

Documente uitate din trecutul Bisericii Greco-Catolice din România (I)

Posted in concilii provinciale BRU, drept canonic, sinoade BRU, Uncategorized with tags , , , , , , , , , , , , on noiembrie 6, 2012 by remusmirceabirtz

Date si documente despre episcopii romani transilvaneni din sec. XVI-XVII au fost publicate de

Nicolae Iorga – „Stefan cel Mare, Mihai Viteazul si Mitropolia Ardealului„, Bucuresti, Analele Acad. Romane, II/XXVII, 1904 (iat-o aici:Iorga Mitropolia Ardealului.pdf)     si istoricul, membru corespondent al Academiei, Nicolae Dobrescu (1874-1914) in „Fragmente privitoare la istoria Bisericii romane‘, Budapesta, 1905, Tip. Luceafarul (iat-o aici:N Dobrescu Biserica Ardeal.pdf). Lucrarile sunt azi greu de gasit, si in biblioteci.

N Dobrescu Prof. Nicolae Dobrescu (1874-1914)

Prof. I. Ursu, membru corespondent al Academiei, a publicat Manifestul Imparatului Leopold I din 12.XII.1701, de toleranta a Ortodocsilor din Ardeal (Bucuresti, Analele Acad Romane,II/XXXIV, 1912). Iata-l aici:I Ursu Manifest Leopold 1701.pdf    Si acesta este putin cunoscut, demontand teza prin care toti romanii ardeleni s-ar fi unit intre 1697-1701

Publicam si unicul tratat de drept canonic comparat din literatura romaneasca de resort, a canonicului Alexandru Grama. Da, este acelasi care l-a criticat pe Eminescu; din nefericire, studiul sau literar de spre Eminescu i-a conferit o damnatio memoriae ce s-a extins si asupra studiilor sale istorice si canonice. Aceste studii insa, chiar daca unele pozitii pot fi reconsiderate, isi pastreaza actualitatea. Grama, Alecsandru Institutiunile calvinesci in Biserica romanesca din Ardelu, Blasiu, 1895:

Alexandru Grama Institutiunile calvinesci.pdf

Actele Sinodului de la Blaj 1869.pdf

Iata si rara lucrare a canonicului Ioan Micu Moldovan (Moldovanut) despre sinoadele Bisericii Greco-Catolice din Ardeal;  Micu Moldovanu, Joanne – Acte sinodali ale baserecei Romane de Alba Julia si Fagarasiu, I/Blasiu 1869, II/Blasiu 1872:

J Micu Moldovanu Acte sinodali 1.pdf

J Micu Moldovanu Acte sinodali II.pdf

Iata si cateva seriale celebre ale lui Ioan Micu Moldovanu si Timotei Cipariu, publicate in faimosul „Archivu pentru Filologia si Istoria” , Blasiu, 1867-1872:

J Micu Moldovanu Libertatea constiintei.pdf

J Micu Moldovanu Recenzie Popea.pdf

T Cipariu Acte si fragmente latine romanesci.pdf

T Cipariu Documente bisericesti.pdf

T Cipariu Cuvant ASTRA 1862.pdf

Acte sinodale. Actele primelor trei concilii provinciale:

Conciliulu provincialu I (editia 1886).pdf

Conciliulu provincialu II (editia 1886).pdf

Conciliul Provincial I (1872) a

Conciliul Provincial I (1872) b

Conciliul Provincial II (1882) a

Conciliul Provincial II (1882) b cu decrete anexe pentru conciliile I şi II

Decretele primelor două concilii provinciale sunt prezentate după ediţia lor din 1927 (a III-a).

Pentru Conciliul III Provincial  (1900)există ediţia din 1906:

Conciliu III Provincial.pdf

Pastorala Jubiliară din 1900 a.pdf

Pastorala Jubiliară din 1900 b.pdf

Decretele celor trei concilii provinciale greco-catolice din Romănia cuprind un tezaur dogmatic, liturgic, canonic dar şi procedural de neînlocuit. Trist este că după 1990 nimeni nu le-a reeditat, nici măcar în reproducere anastatică! E lesne de bănuit de ce: unora le convenea şi le convine ca o mare parte din cler şi dintre mireni să nu fie informaţi. Lipsa informării predispune la manipulare. Multumim Celui de Sus ca putem pune la dispozitia celor interesati documentele canonice fundamentale ale Bisericii Greco-Catolice din Romania, fapt ce nu s-a realizat din 1990 incoace.

Fantomaticul „Conciliu al IV provincial” iniţiat prin 1997-2000?, care nu ştim dacă a fost închis sau ba, dacă a fost aprobat sau nu de Sf. Scaun, va avea mult până să îl egaleze pe cele precedente, atât ca rigoare canonică, precum şi ca limpezime doctrinară. Iar în confuzia timpurilor actuale, decretele celor trei concilii provinciale pot fi un îndreptar pastoral sigur şi clar.

Biserica Ortodoxă a început prezentarea cibernetică a unor importante texte privind istoria noastră bisericească, inclusiv colecţia prestigioasei reviste „Biserica Ortodoxă Română”, ce începe pe la 1872.

.P. Dr Tamás Véghseő  a deschis un site excepţional dedicat Bisericilor Greco-Catolice din Europa centrală şi orientală, cu o impresionantă bibliotecă digitală, accesibilă în mod liber: http://byzantinohungarica.hu/. Mitropolia Blajului va mai avea mult până va crea un site de valoarea organizatorică şi documentară ca cel al  P. Véghseő.

Tot pentru documentare, din colecţia oferită de P.Véghseő   oferim cititorilor noştri faimoasa carte a lui Nikolaus Nilles, SI – Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae Orientalis in Terris Coronae S. Stephani, Oeniponte (Innsbruck), 1885, 2 vol., tip Felician Rauch, aici unite intr-un fişier PDF compact: Nilles Nicolaus. Symbolae_ad_illustrandam_historiam_ecclesiae.pdf

Pentru cei ce neagă existenţa Sinodului din 1697, prezidat de Mitropolitul Theofil Seremy, iată un excelent studiu al Dr. Nicolae Gudea Biserica Română Unită 300 de ani (1697-1997), Cluj-Napoca, 1994, Viaţa Creştină, aici:N Gudea BRU 300 de ani.pdf

Actele sinodului arhidiecezan de la Blaj din 1909: Sinod Blaj 1909.pdf

Publicăm şi lucrarea viitorului episcop martir al Lugojului, Dr. Ioan Bălan, „Limba cărţilor bisericeşti”, Blaj, 1914, un text care desigur a scăpat atenţiei publice după 1990: Ioan Balan Limba cartilor bisericesti.pdf   (a se vedea si lucrarea ingrijita de noi Ioan Balan –Sfaturi pentru urmasii in Hristos, vezi mai jos)

Memoriu al Episcopilor Uniţi către Consiliul Dirigent, în 1919: Memoriu BRU 1919.pdf

Discursul IPS dr. Vasile Suciu la Sinodul arhidiecezan din 1921: discurs IPS Vasile Suciu 1921.pdf

Nu se uscase bine cerneala pe documentele de la Alba-Iulia şi problemele au început… Iar in 30 de ani persecuţia  va fi atroce…

Deo volente, vom ţine această rubrică deschisă.