Archive for the sematisme diecezane greco-catolice 1900 1903 1936 1947 Category

In Memoriam I.P.S. Dr. Alexandru Russu, Mitropolit ales al Bisericii Greco-Catolice din România, Episcop al Maramureşului, Martir al Credinţei, la 50 de ani de la trecerea întru veşnicie (9.V.1963, închisoarea Gherla)

Posted in concilii provinciale BRU, iuliu hossu, sematisme diecezane greco-catolice 1900 1903 1936 1947, sinoade BRU, succesiuni apostolice catolice din Romania with tags , , , , , , , , , , , on mai 9, 2013 by remusmirceabirtz

Cei 50 de ani de la mucenicia Mitropolitului ales Dr. Alexandru Russu sperăm să fie omagiaţi de cei în cauză, prin simpozioane sau studii de resort. Osemintele lui oricum zac abandonate în Cimitirul Deţinuţilor Politici din Gherla La Cărămidărie, străjuite de un gard modest, acum ruginit, şi un crucifix . Mitropolitul ales Alexandru Russu, fost canonic al arhidiecezei de Alba iulia şi Făgăraş, redactor al prestigioasei Cultura creştină şi redutabil condeier al Unirii, şi-a purtat cu onoare atât preoţia şi canonicatul, cât şi episcopatul. Sfinţenie, rigoare, eficienţă, demnitate, apostolat fără compromisuri – iată bornele miliare ale drumului Mitropolitului Russu în ogorul Domnului.

În onoarea lui, precum şi spre veşnica lui pomenire, oferim cititorilor câteva fişiere PDF dupâ câteva cărţi fundamentale, azi de negăsit (şi desigur nereeditate ):

Primul catehism tipărit la Blaj, Floarea Adevărului, ediţia 1750, păstrată într-un singur exemplar, in Biblioteca Naţională din Budapesta, în faimoasa colecţie Todorescu :

Floarea Adevarului Blaj 1750 PDF

Can. Dr. Augustin Bunea Şematismul Jubiliar al Arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş, de la Sfânta Unire ani 200 (Blaş, 1900):

Sematism Jubiliar Alba Iulia si Fagaras 1900 a PDF

Sematism Jubiliar Alba Iulia si Fagaras 1900 b PDF

Sematism Jubiliar Alba Iulia si Fagaras 1900 c PDF

Can. Dr. Ioan Boroş şi P.S. dr. Demetriu Radu  Şematismul Jubiliar al Diecezei Lugojului (Lugoj, 1903):

Sematism Jubiliar Lugoj 1903 a PDF

Sematism Jubiliar Lugoj 1903 b PDF

Sematism Jubiliar Lugoj 1903 c PDF

Iată şi Şematismul Jubiliar al Diecezei Gherlei, din 1900

Schematismus cleri Dioecesis Szamosujvariensis 1900

Can. Dr. Victor Bojor Canonicii Diecezei de Gherla şi de Cluj-Gherla, 1937:

Victor Bojor Canonicii de Cluj Gherla PDF

Şematismul Diecezei de Maramureş din 1936, acesta din urmă reeditat în 2011, în Baia-Mare, de Surorile Lauretane:

Sematism Maramures 1936 PDF

Iată şi Şematismul Jubiliar al Diecezei de Oradea Mare, de la 1900, redactat în principal de Can. Dr. Augustin Lauran (1879-1912):

Augustin Lauran  Sematism Jubiliar Gr Cat Oradea Mare 1900 PDF

Can. Dr. Iacob Radu Istoria Diecezei Greco-Catolice a Orăzii Mari 1777-1927:

Iacob Radu Istoria Diecezei Orazii Mari 1777 1927 PDF. (N.B. la acest fişier trebuiesc rotate paginile, prinsemnul specific din toolbarul programului Adobe Reader)

S A Prundus Sematismul Diecezei Gr Cat de Cluj Gherla 1947PDF

Şi ceva despre Năsăud: G Bichigean Slujitorii altarului Bisericii Romane Nasaud1936 PDF

Înalt prea Sfinţite Martire Alexandre, roagă-te pentru noi!

Reclame

Episcopi vechi maramureşeni (Maramureşul Istoric, Sec. XVII-XVIII)

Posted in sematisme diecezane greco-catolice 1900 1903 1936 1947, Uncategorized with tags , , , , , , , , on februarie 1, 2013 by remusmirceabirtz

Oferim cititorilor noştri alte două cărţi digitalizate, despre istoria Bisericii Maramureşene, fie ea Ortodoxă sau Greco-Catolică. de asemenea de negăsit. Una este cea a Vicarului de Maramureş, Titu BudDate istorice despre protopopiatele, parochiile şi mânăstirile române din Maramureş din timpurile vechi până la anul 1911, Gherla, 1911, Tip. Diecezană (iat-o aici T Budu I Bisericesti Maramures.pdf)   iar cealaltă a P. dr. Alexandru Cziple Documente privitoare la Episcopia de Maramurăş , Bucureşti, Analele Acad. Române, II/XXXVIII, 1916 (iat-o aici Cziple Episcopia Maramures.pdf).    Vezi si recenzia lui Zenovie Pâclişanu, din 1916+17 aici:Paclisanu recenzie Cziple.pdf

Iată şi o broşură mai rară: Titu Budu disertatie despre episcopii si vicarii de Maramures Gherla 1891

N.B. Maramureşul Istoric era de trei ori mai mare ca cel actual, două treimi fiind acum în Ucraina Carpatică. Baia-Mare şi ţinuturile la sud de Gutin, precum şi Ţara Oaşului ţineau de comitatul Sătmar.

Pentru alte texte fundamentale a se vedea excelentul site al P. Dr. Véghseő Tamás, şi librăria virtuală Antal Hodinka aici (byzantinohungarica.hu/node/351). Multă vreme va mai trece până când să avem şi noi o bibliotecă virtuală de acest calibru.

În 1938 Prof. Simion Reli, de la Universitatea Cernăuţi, scotea cartea „Biserica Ortodoxă Română din Maramureş în vremurile trecute”. Cartea este citată, mai mult sau mai puţin confesionalist şi azi. pentru a-i sublinia erorile, publicăm recenzia sugestivă  „O carte ce nu trebuia scrisă”, a Msgr. Zenovie Pâclişanu, Cultura Creştină, Blaj, nr.6-7/1938 Paclisanu Biserici Maramures..pdf