Archive for the concilii provinciale BRU Category

Texte canonice fundamentale pentru Biserica Românească din Transilvania

Posted in concilii provinciale BRU, drept canonic, monahism with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on august 16, 2013 by remusmirceabirtz

Iată şi textele Pravilelor editate în Ţările Române din sec. XVII, Pravile care constuie baza dreptului canonic şi îndrumătoarelor spirituale în Biserica Răsăriteană de rit bizantin. Texte care, prin principiile lor, ar fi şi azi mai actuale ca niciodată;

Pravilele Vasile Lupu si Govora editate de Ioan Bujoreanu 1885 PDF

Pravila Mare Indreptarea Legii 1652 editata de Ioan Bujoreanu 1885 PDF

O lucrare clasică, dar azi de negăsit; Cestiunile de dreptul şi istoria Bisericii Romanesci Unite, 2 vol. Blasiu, 1893, redactate de canonicii Alexandru Grama şi Augustin Bunea, polemică faţă de studiul lui Nicolae Densusianu  (acesta din urmă reeditat anastatic la Alba-Iulia, recent). Daca ideile lui Densuşianu au fost preluate de polemiştii ortodocşi până azi, argumentele greco-catolice nu sunt cunoscute, ele fiind azi vulgarizate. Studiul lui Bunea-Grama are date canonice şi istoriografice importante; totuşi, referitor la istoria Vechii Mitropolii Ardelene, s-au făcut noi şi însemnate descoperiri de atunci (unele puse şi în site-ul de faţă):

Alexandru Grama Augustin Bunea Cestiuni de dreptul si istoria Bisericii Romane Unite Blasiu 1893 I PDF

Alexandru Grama Augustin Bunea Cestiuni de dreptul si istoria Bisericii Romane Unite Blasiu 1893 II PDF

Studiul canonico-istoric dedicat autonomiei Bisericii Greco-Catolice Române al lui Augustin Bunea este oferit aici Augustin Bunea Fragmentul Autunomia Bisericeasca Blas 1903 PDF (Deşi el a fost publicat în volumul Discursuri.Autonomia bisericească.Diverse, Blaj,1903, el n-a mai fost reeditat. Ediţia a II-a a Discursurilor, Tg.Lăpuş, Galaxia Gutenberg omite orice referinţă la materialul canonico-istoric. Desigur, ca ‘telectualii de azi să nu-şi dea seama că până în 1918 Biserica Greco-Catolică a avut o autonomie intracatolică superioară celei actuale, că mitropoliţii şi ierarhii de atunci aveau demnitate atât înaintea Papei, a Împăratului, sau a Guvernului regal maghiar – nu degeaba erau cam toţi cu..von!- nu ca unii Mefiboşeţi actuali, diluaţi la cap cu spiritul Vaticanului II, nici măcar cu actele Conciliului în sine…Iar câte despre pedigree, demnitatea funcţiei, prestanţă. tempi passati, cari signori…). Iată şi biografia canonicului Ioan Fekete Negruţiu, ardent luptător pentru menţinerea dreptului particular al Bisericii Greco-Catolice din Ardeal:

V Borgovanu Biografia canonicului Ioan Fekete Negrutiu Gherla 1889 PDF

Oferim cititorilor noştri, în completarea rubricilor Documente uitate ale Bisericii Greco-Catolice din Transilvania alte texte fundamentale, care adesea au fost invers proporţional citate decât citite:

1. Faimosul Compendiu de Drept Canonic al Bisericilor Greco-Catolice Enchiridion Juris Canonici Ecclesiae Orientalis Catolicae redactat de Iosif Papp Szilagyi de Illyesfalva (1813-1873), în 1862, pe atunci canonic al Diecezei de Oradea-Mare, viitor episcop al acesteia (1863-1873):

Joseph Papp Szilagyi Enchiridion Juris Ecclesiae Orientalis Catholicae 1pdf

Joseph Papp Szilagyi Enchiridion Juris Ecclesiae Orientalis Catholicae 2pdf

Joseph Papp Szilagyi Enchiridion Juris Ecclesiae Orientalis Catholicae 3pdf

Joseph Papp Szilagyi Enchiridion Juris Ecclesiae Orientalis Catholicae 4pdf

Joseph Papp Szilagyi Enchiridion Juris Ecclesiae Orientalis Catholicae 5pdf

2. Lucrarea clasică a lui Nicolae Pope’a (1826-1908), viitor Episcop Ortodox de Caransebeş (1889-1908) dedicată restaurării Mitropoliei Ortodoxe din Transilvaniei, din 1870, în care se demonstrează cum această restaurare a a avut loc prin bunăvoinţa M.S. Împăratului şi Regelui Apostolic Francisc Iosif I şi prin osteneala Sf. Andrei baron de Şaguna (e limpede de ce n-a fost reeditată):

Nicolae Popea Vechea Mitropolie Ortodoxa a Transilvaniei 1870 pdf

Iată şi recenzia la această lucrare a Canonicului Ioan Micu Moldovanu :J Micu Moldovanu Recenzie Popea pdf

3. Lucrările de drept canonic redactate de Sf. Andrei baron de Şaguna, azi de negăsit, prin care se demonstrează cum acesta a preluat şi a fructificat moştenirea vechii Biserici Româneşti din Transilvania:

Sf Andrei baron Saguna Compendiu Drept Canonic pdf

Sf Andrei baron Saguna Statutul Organic comentat de Ioan de Preda pdf

Sf. Andrei baron de Şaguna a avut o gândire tradiţională şi canonică certă; cum se explică influenţa protestantă (ex. Sculler von Libloy, etc, vezi şi Alexandru Grama Institutiunile calvinesci ) din Statutul Organic? Statutul Organic a fost modificat începând cu 1868, de repetate ori, de către Congresul Naţional Bisericesc, în ciuda voinţei Mitropolitului. Trista situaţie a fost descrisă într-o monografie, azi greu de găsit, redactată de Arhim. Prof. dr. Eusebiu Remus Roşca (1856-1944), fost rector al Academiei Teologice din Sibiu:

Eusebiu Rosca Monografia Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului 1937 PDF

Cum s-a ajuns aici, a arătat şi Prof. Dumitru Braharu (1898-1984), într-un opuscul puţin cunoscut şi aproape deloc citat:

Dumitru Braharu Un colaborator al lui Saguna Gheorghe Ioanovici PDF

Recomandăm celor interesaţi de evoluţia canonică şi istorică a Mitropoliei Ortodoxe Ardelene, şi chiar a Patriarhiei Române, după 1925, studiile fundamnetale ale Dr. Paul Brusanowski  Autonomia şi constituţionalismul în dezbaterile privind unificarea Bisericii Ortodoxe Române (1919-1925), Cluj, Presa Univ. Clujeană, 2007, 394 p. ; Reforma constituţională din Biserica Ortodoxă a Transilvaniei între 1850-1925, Cluj, Presa Univ. Clujeană, 2007, 294 p. ; Stat şi Biserică în Vechea Românie între 1821-1925, Cluj, Presa Univ. Clujeană, 2010, 302 p.

Reclame

In Memoriam I.P.S. Dr. Alexandru Russu, Mitropolit ales al Bisericii Greco-Catolice din România, Episcop al Maramureşului, Martir al Credinţei, la 50 de ani de la trecerea întru veşnicie (9.V.1963, închisoarea Gherla)

Posted in concilii provinciale BRU, iuliu hossu, sematisme diecezane greco-catolice 1900 1903 1936 1947, sinoade BRU, succesiuni apostolice catolice din Romania with tags , , , , , , , , , , , on mai 9, 2013 by remusmirceabirtz

Cei 50 de ani de la mucenicia Mitropolitului ales Dr. Alexandru Russu sperăm să fie omagiaţi de cei în cauză, prin simpozioane sau studii de resort. Osemintele lui oricum zac abandonate în Cimitirul Deţinuţilor Politici din Gherla La Cărămidărie, străjuite de un gard modest, acum ruginit, şi un crucifix . Mitropolitul ales Alexandru Russu, fost canonic al arhidiecezei de Alba iulia şi Făgăraş, redactor al prestigioasei Cultura creştină şi redutabil condeier al Unirii, şi-a purtat cu onoare atât preoţia şi canonicatul, cât şi episcopatul. Sfinţenie, rigoare, eficienţă, demnitate, apostolat fără compromisuri – iată bornele miliare ale drumului Mitropolitului Russu în ogorul Domnului.

În onoarea lui, precum şi spre veşnica lui pomenire, oferim cititorilor câteva fişiere PDF dupâ câteva cărţi fundamentale, azi de negăsit (şi desigur nereeditate ):

Primul catehism tipărit la Blaj, Floarea Adevărului, ediţia 1750, păstrată într-un singur exemplar, in Biblioteca Naţională din Budapesta, în faimoasa colecţie Todorescu :

Floarea Adevarului Blaj 1750 PDF

Can. Dr. Augustin Bunea Şematismul Jubiliar al Arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş, de la Sfânta Unire ani 200 (Blaş, 1900):

Sematism Jubiliar Alba Iulia si Fagaras 1900 a PDF

Sematism Jubiliar Alba Iulia si Fagaras 1900 b PDF

Sematism Jubiliar Alba Iulia si Fagaras 1900 c PDF

Can. Dr. Ioan Boroş şi P.S. dr. Demetriu Radu  Şematismul Jubiliar al Diecezei Lugojului (Lugoj, 1903):

Sematism Jubiliar Lugoj 1903 a PDF

Sematism Jubiliar Lugoj 1903 b PDF

Sematism Jubiliar Lugoj 1903 c PDF

Iată şi Şematismul Jubiliar al Diecezei Gherlei, din 1900

Schematismus cleri Dioecesis Szamosujvariensis 1900

Can. Dr. Victor Bojor Canonicii Diecezei de Gherla şi de Cluj-Gherla, 1937:

Victor Bojor Canonicii de Cluj Gherla PDF

Şematismul Diecezei de Maramureş din 1936, acesta din urmă reeditat în 2011, în Baia-Mare, de Surorile Lauretane:

Sematism Maramures 1936 PDF

Iată şi Şematismul Jubiliar al Diecezei de Oradea Mare, de la 1900, redactat în principal de Can. Dr. Augustin Lauran (1879-1912):

Augustin Lauran  Sematism Jubiliar Gr Cat Oradea Mare 1900 PDF

Can. Dr. Iacob Radu Istoria Diecezei Greco-Catolice a Orăzii Mari 1777-1927:

Iacob Radu Istoria Diecezei Orazii Mari 1777 1927 PDF. (N.B. la acest fişier trebuiesc rotate paginile, prinsemnul specific din toolbarul programului Adobe Reader)

S A Prundus Sematismul Diecezei Gr Cat de Cluj Gherla 1947PDF

Şi ceva despre Năsăud: G Bichigean Slujitorii altarului Bisericii Romane Nasaud1936 PDF

Înalt prea Sfinţite Martire Alexandre, roagă-te pentru noi!

Documente uitate din trecutul Bisericii Greco-Catolice din România (I)

Posted in concilii provinciale BRU, drept canonic, sinoade BRU, Uncategorized with tags , , , , , , , , , , , , on noiembrie 6, 2012 by remusmirceabirtz

Date si documente despre episcopii romani transilvaneni din sec. XVI-XVII au fost publicate de

Nicolae Iorga – „Stefan cel Mare, Mihai Viteazul si Mitropolia Ardealului„, Bucuresti, Analele Acad. Romane, II/XXVII, 1904 (iat-o aici:Iorga Mitropolia Ardealului.pdf)     si istoricul, membru corespondent al Academiei, Nicolae Dobrescu (1874-1914) in „Fragmente privitoare la istoria Bisericii romane‘, Budapesta, 1905, Tip. Luceafarul (iat-o aici:N Dobrescu Biserica Ardeal.pdf). Lucrarile sunt azi greu de gasit, si in biblioteci.

N Dobrescu Prof. Nicolae Dobrescu (1874-1914)

Prof. I. Ursu, membru corespondent al Academiei, a publicat Manifestul Imparatului Leopold I din 12.XII.1701, de toleranta a Ortodocsilor din Ardeal (Bucuresti, Analele Acad Romane,II/XXXIV, 1912). Iata-l aici:I Ursu Manifest Leopold 1701.pdf    Si acesta este putin cunoscut, demontand teza prin care toti romanii ardeleni s-ar fi unit intre 1697-1701

Publicam si unicul tratat de drept canonic comparat din literatura romaneasca de resort, a canonicului Alexandru Grama. Da, este acelasi care l-a criticat pe Eminescu; din nefericire, studiul sau literar de spre Eminescu i-a conferit o damnatio memoriae ce s-a extins si asupra studiilor sale istorice si canonice. Aceste studii insa, chiar daca unele pozitii pot fi reconsiderate, isi pastreaza actualitatea. Grama, Alecsandru Institutiunile calvinesci in Biserica romanesca din Ardelu, Blasiu, 1895:

Alexandru Grama Institutiunile calvinesci.pdf

Actele Sinodului de la Blaj 1869.pdf

Iata si rara lucrare a canonicului Ioan Micu Moldovan (Moldovanut) despre sinoadele Bisericii Greco-Catolice din Ardeal;  Micu Moldovanu, Joanne – Acte sinodali ale baserecei Romane de Alba Julia si Fagarasiu, I/Blasiu 1869, II/Blasiu 1872:

J Micu Moldovanu Acte sinodali 1.pdf

J Micu Moldovanu Acte sinodali II.pdf

Iata si cateva seriale celebre ale lui Ioan Micu Moldovanu si Timotei Cipariu, publicate in faimosul „Archivu pentru Filologia si Istoria” , Blasiu, 1867-1872:

J Micu Moldovanu Libertatea constiintei.pdf

J Micu Moldovanu Recenzie Popea.pdf

T Cipariu Acte si fragmente latine romanesci.pdf

T Cipariu Documente bisericesti.pdf

T Cipariu Cuvant ASTRA 1862.pdf

Acte sinodale. Actele primelor trei concilii provinciale:

Conciliulu provincialu I (editia 1886).pdf

Conciliulu provincialu II (editia 1886).pdf

Conciliul Provincial I (1872) a

Conciliul Provincial I (1872) b

Conciliul Provincial II (1882) a

Conciliul Provincial II (1882) b cu decrete anexe pentru conciliile I şi II

Decretele primelor două concilii provinciale sunt prezentate după ediţia lor din 1927 (a III-a).

Pentru Conciliul III Provincial  (1900)există ediţia din 1906:

Conciliu III Provincial.pdf

Pastorala Jubiliară din 1900 a.pdf

Pastorala Jubiliară din 1900 b.pdf

Decretele celor trei concilii provinciale greco-catolice din Romănia cuprind un tezaur dogmatic, liturgic, canonic dar şi procedural de neînlocuit. Trist este că după 1990 nimeni nu le-a reeditat, nici măcar în reproducere anastatică! E lesne de bănuit de ce: unora le convenea şi le convine ca o mare parte din cler şi dintre mireni să nu fie informaţi. Lipsa informării predispune la manipulare. Multumim Celui de Sus ca putem pune la dispozitia celor interesati documentele canonice fundamentale ale Bisericii Greco-Catolice din Romania, fapt ce nu s-a realizat din 1990 incoace.

Fantomaticul „Conciliu al IV provincial” iniţiat prin 1997-2000?, care nu ştim dacă a fost închis sau ba, dacă a fost aprobat sau nu de Sf. Scaun, va avea mult până să îl egaleze pe cele precedente, atât ca rigoare canonică, precum şi ca limpezime doctrinară. Iar în confuzia timpurilor actuale, decretele celor trei concilii provinciale pot fi un îndreptar pastoral sigur şi clar.

Biserica Ortodoxă a început prezentarea cibernetică a unor importante texte privind istoria noastră bisericească, inclusiv colecţia prestigioasei reviste „Biserica Ortodoxă Română”, ce începe pe la 1872.

.P. Dr Tamás Véghseő  a deschis un site excepţional dedicat Bisericilor Greco-Catolice din Europa centrală şi orientală, cu o impresionantă bibliotecă digitală, accesibilă în mod liber: http://byzantinohungarica.hu/. Mitropolia Blajului va mai avea mult până va crea un site de valoarea organizatorică şi documentară ca cel al  P. Véghseő.

Tot pentru documentare, din colecţia oferită de P.Véghseő   oferim cititorilor noştri faimoasa carte a lui Nikolaus Nilles, SI – Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae Orientalis in Terris Coronae S. Stephani, Oeniponte (Innsbruck), 1885, 2 vol., tip Felician Rauch, aici unite intr-un fişier PDF compact: Nilles Nicolaus. Symbolae_ad_illustrandam_historiam_ecclesiae.pdf

Pentru cei ce neagă existenţa Sinodului din 1697, prezidat de Mitropolitul Theofil Seremy, iată un excelent studiu al Dr. Nicolae Gudea Biserica Română Unită 300 de ani (1697-1997), Cluj-Napoca, 1994, Viaţa Creştină, aici:N Gudea BRU 300 de ani.pdf

Actele sinodului arhidiecezan de la Blaj din 1909: Sinod Blaj 1909.pdf

Publicăm şi lucrarea viitorului episcop martir al Lugojului, Dr. Ioan Bălan, „Limba cărţilor bisericeşti”, Blaj, 1914, un text care desigur a scăpat atenţiei publice după 1990: Ioan Balan Limba cartilor bisericesti.pdf   (a se vedea si lucrarea ingrijita de noi Ioan Balan –Sfaturi pentru urmasii in Hristos, vezi mai jos)

Memoriu al Episcopilor Uniţi către Consiliul Dirigent, în 1919: Memoriu BRU 1919.pdf

Discursul IPS dr. Vasile Suciu la Sinodul arhidiecezan din 1921: discurs IPS Vasile Suciu 1921.pdf

Nu se uscase bine cerneala pe documentele de la Alba-Iulia şi problemele au început… Iar in 30 de ani persecuţia  va fi atroce…

Deo volente, vom ţine această rubrică deschisă.