Arhivă pentru februarie, 2013

Episcopii Ioan Suciu, Alexandru Todea şi Canonicul Dumitru Neda despre vremurile din urmă

Posted in ordinari diecezani clandestini, preoti marturisitori with tags , , , , , on februarie 21, 2013 by remusmirceabirtz

În timpul dramaticelor momente de la Sf. Scaun oceanul de platitudini, mareea de imbecilităţi vehiculate prin mass-media şi optimismul găunos, surogat al pseudospiritualităţii ne împiedică să ne concentrăm asupra lucrurilor cu adevărat esenţiale. Este firesc (!?!) ca cei credincioşi azi să nu mai primească hrana spirituală de care au nevoie. Sf. Malachy Maelmaedbog Ua Morgair, arhiepiscop de Armagh (+ 2.XI.1148) ne avertizează ca după De gloria olivae, In persecutione extrema S.R.Eccl. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus; quibus transactis civitas septicollis diruetur, et Judex tremendus judicabit populum suum. Finis (Amen)

Oferim cititorilor studiul Canonicului Mărturisitor al Credinţei Dr. Dumitru Neda (1893-1956) despre Sfârşitul vremurilor, publicat în Cultura Creştină din 1940:

D Neda Sfarsitul Lumii pdf      Sunt prezentate şi comentate profeţiile Sf. Odille (720), a Ven. Bartolomeu Holzhauer(1613-1658), cea de la Salette (1846) şi multe altele. Inclusiv a Sf. Malachy.

Viitorul episcop şi mitropolit Mărturisitor al Credinţei, Dr. Alexandru Todea, are un studiu doctrinar de neînlocuit (publicat în Cultura Creştină din 1941) despre a Doua venire a Mântuitorului. Iată-l:

Al Todea A Doua venire a Mantuitorului pdf  Cu atât mai mult cu cât ereziile asupra acestui moment sunt destule.

Episcopul Martir Ioan Suciu ne oferă şi instrumentele de luptă. Cartea lui despre Fecioara de la Fatima nu a fost reeditată nici din greşeală. Iat-o aici:

PS Ioan Suciu Fecioara de la Fatima.pdf.

Un excelent studiu despre Mesajul de la Fatima,adus la zi, l-a redactat P. Dr. Cătălin Linus Popian: P Lino Popian Fatima Opus 2001.pdf

M. Maria Ionela Cotoi,CIN, Mărturisitoare a Credinţei, în 1948 atrăgea atenţia asupra aceloraşi timpuri, chiar dacă existau condiţionări istorice evidente:Manifest M Ionela 1948.pdf  şi iată şi o versiune ce provenea de la ea şi circula chiar şi în Statele Unite ale Americii Mesaj M Ionela 1950.pdf

Somn uşor echipei de zgomote!

Reclame

Prof. Ioan Chindriş – Studii despre Şcoala Ardeleană

Posted in biblice, sinoade BRU, Uncategorized with tags , on februarie 20, 2013 by remusmirceabirtz

La solicitarea Dlui. Prof. Ioan Chindriş, reputat cercetător al fenomenului cultural şi spiritual numit Şcoala Ardeleană, şi totodată luptător pentru neuitarea lui, suntem onoraţi sa publicăm pe pagina noastră operele D-sale. legate de acest subiect. Lucrările D-sale. (unele realizate şi cu alţi colaboratori, în domeniul filologic evidenţiindu-se Dna. Prof. Niculina Iacob) sunt accesibile şi pe site-ul http://www.scoalaardeleana.ro, site ideat şi îngrijit de P. Dr. Florin Jula.

Ioan  Chindris  Unirea cu Roma si Scoala Ardeleana.pdf

Ioan Chindris_Cultura si societate in contextul Scolii Ardelene.pdf

Împreună cu colaboratorii  Dna. Prof. Niculina Iacob şi alţii:

Chindris Iacob: P P Aron.pdf

Chindris Iacob et alii Samuel Micu.pdf

Chindris Iacob et alii Budai Deleanu.pdf

Chindris Iacob Birtz: Ioan Marginai Stihuri din Sfanta Scriptura.pdf

Iată şi ediţia a II-a a operei lui Augustin Bunea, dedicată lui Inocenţiu Micu Klein, liber baron de Sad, ediţie coordonată de Ioan Chindriş şi Niculina Iacob Augustin Bunea Episcopul Ioan Inocentiu Klein ed II PDF

In Memoriam Msgr. Zenovie Pâclişanu (1886-1957) Martir al Credinţei

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , on februarie 5, 2013 by remusmirceabirtz

Zenobie_Pâclişanu

Prelatul Papal, Msgr. Zenovie Pâclişanu (1886-1957), membru corespondent al Academiei Regale Române, fost şi funcţionar superior în Ministerul Cultelor şi deţinut pentru credinţă de repetate ori, vicar clandestin al Vicariatului de Bucureşti după 1948, a fost rearestat în 1956, decedând în timpul anchetelor de la Securitate. Adică a fost ucis de bolşevici. El este unul din maximii istorici ai Bisericii Româneşti, de talia lui Augustin Bunea, Ioan Lupaş, Silviu Dragomir, Msgr. Octavian Bârlea, etc.

Au fost reeditate, prin grija Pr. Dr. Ioan Timbuş , Biserica şi românismul, ed.II, Tg.Lăpuş, 2005, Galaxia Gutenberg, Istoria Bisericii Unite, ed.III, Tg. Lăpuş, 2006, Galaxia Gutenberg, Istoria creştinismului antic,ed.II, Tg.Lăpuş, 2009, Galaxia Gutenberg şi prin grija Dr. Andreea Mârza  Relatio Rumenorum e terris Coronae S.Stephani ad Reformationem saec. XVI et XVII, Sibiu, 2010, Techno Media.

Oferim o colecţie incompletă ale articolelor sale de istorie religioasă românească, pentru difuzarea lor. Revista Cultura Creştină de altădată (1911-1926, 1936-1944), de la Blaj, este greu de găsit în colecţii complete. Tehnoredactarea fişierelor s-a făcut cu mijloace modeste, unele programe nu au recunoscut vechiul sistem ortografic, etc, deci greşelile ni se atribuie nouă, nicidecum Msgr. Pâclişanu sau Revistei Cultura Creştină.

Paclisanu studii I 1911-16.pdf

Paclisanu studii II a 1915-20.pdf

Paclisanu studii II b 1919-22.pdf

Paclisanu Teologul iezuit.pdf

Paclisanu studii III 1936-38.pdf

Paclisanu Proces Literar.pdf

Paclisanu studii IV 1939-1942.pdf

Sperăm ca reeditarea studiilor sale, complement necesar al Istoriei Bisericii Unite să fie făcută mai bine, profesionist, şi complet, de cei ce se ocupă de cultivarea exegezei operei sale.

Episcopi vechi maramureşeni (Maramureşul Istoric, Sec. XVII-XVIII)

Posted in sematisme diecezane greco-catolice 1900 1903 1936 1947, Uncategorized with tags , , , , , , , , on februarie 1, 2013 by remusmirceabirtz

Oferim cititorilor noştri alte două cărţi digitalizate, despre istoria Bisericii Maramureşene, fie ea Ortodoxă sau Greco-Catolică. de asemenea de negăsit. Una este cea a Vicarului de Maramureş, Titu BudDate istorice despre protopopiatele, parochiile şi mânăstirile române din Maramureş din timpurile vechi până la anul 1911, Gherla, 1911, Tip. Diecezană (iat-o aici T Budu I Bisericesti Maramures.pdf)   iar cealaltă a P. dr. Alexandru Cziple Documente privitoare la Episcopia de Maramurăş , Bucureşti, Analele Acad. Române, II/XXXVIII, 1916 (iat-o aici Cziple Episcopia Maramures.pdf).    Vezi si recenzia lui Zenovie Pâclişanu, din 1916+17 aici:Paclisanu recenzie Cziple.pdf

Iată şi o broşură mai rară: Titu Budu disertatie despre episcopii si vicarii de Maramures Gherla 1891

N.B. Maramureşul Istoric era de trei ori mai mare ca cel actual, două treimi fiind acum în Ucraina Carpatică. Baia-Mare şi ţinuturile la sud de Gutin, precum şi Ţara Oaşului ţineau de comitatul Sătmar.

Pentru alte texte fundamentale a se vedea excelentul site al P. Dr. Véghseő Tamás, şi librăria virtuală Antal Hodinka aici (byzantinohungarica.hu/node/351). Multă vreme va mai trece până când să avem şi noi o bibliotecă virtuală de acest calibru.

În 1938 Prof. Simion Reli, de la Universitatea Cernăuţi, scotea cartea „Biserica Ortodoxă Română din Maramureş în vremurile trecute”. Cartea este citată, mai mult sau mai puţin confesionalist şi azi. pentru a-i sublinia erorile, publicăm recenzia sugestivă  „O carte ce nu trebuia scrisă”, a Msgr. Zenovie Pâclişanu, Cultura Creştină, Blaj, nr.6-7/1938 Paclisanu Biserici Maramures..pdf